Cobertura: NJPW World Tag League 2018 -

 

Cobertura:
(1) David Finlay & Juice Robinson vs. Yuya Uemura & Yota Tsuji
Vencedor: David (05:58) via Trush Panda em Uemura.
(2) Ren Narita & Tomoaki Honma vs. Tanga Loa & Tama Tonga [Bullet Club]
Vencedor: Loa (08:22) via Apeshit em Narita.
(3) Satoshi Kojima, Hiroyoshi Tenzan, Toa Henare & Togi Makabe vs. Shota Umino, Ayato Yoshida, Yuji Nagata & Manabu Nakanishi
Vencedor: Henare (10:11) via Toa Bottom em Umino.
(4) Hirooki Goto, Chuckie T & Beretta [CHAOS] vs. Kota Ibushi, Yujiro Takahashi & Chase Owens [The Elite]
Vencedor: Yujiro (09:58) via Pimp Juice em Chuckie.
~ Após o combate, Ibushi e Goto confrontaram-se no centro do ringue.
(5) Kazuchika Okada, SHO & YOH [CHAOS] vs. Tetsuya Naito, BUSHI & Shingo Takagi [Los Ingobernables de Japón]
Vencedor: Okada (11:07) via Rainmaker em BUSHI.
(6) WORLD TAG LEAGUE: Takashi Iizuka & Minoru Suzuki [Suzuki-gun] vs. Lance Archer &  Davey Boy Smith Jr. [Suzuki-gun]
Vencedor: Archer (11:22) via Killer Bomb em Iizuka.
~ K.E.S. [1 vitória, 0 derrotas = 2 pontos]
~ Suzuki/Iizuka [0 vitórias, 1 derrota = 0 pontos]
(7) WORLD TAG LEAGUE: Taichi & Zack Sabre Jr. [Suzuki-gun] vs, Tomohiro Ishii & Toru Yano [CHAOS]
Vencedor: Sabre Jr. (16:28) via Referee Stoppage.
~ Taichi/Sabre Jr. [1 vitória, 0 derrotas = 2 pontos]
~ Ishii/Yano [0 vitórias, 1 derrota = 0 pontos]