Cobertura: NJPW The New Beginning in Sapporo Day 2

Cobertura:


Singles Match: Yota Tsuji vs. Toa Henare
- Henare venceu com um "TOA Bottom".

Tag Team Match: Manabu Nakanishi & Tiger Mask vs. Ayato Yoshida & Shota Umino
- Tiger Mask aplicou um "Avalanche Butterfly Suplex" em Yoshida para a vitória.

Tag Team Match: Ren Narita & Hiroyoshi Tenzan vs. TAKA Michinoku & Takashi Iizuka
- Tenzan e Narita venceram via DQ.

Eight-Man Tag Team Match: Ryusuke Taguchi, Toru Yano, Tomoaki Honma & Togi Makabe vs. Bullet Club (Tama Tonga, Tanga Loa, Taiji Ishimori & Yujiro Takahashi)
- Yano aplicou um "Schoolboy" em Loa para a vitória.

Six-Man Tag Team Match: Kazuchika Okada, YOSHI-HASHI & Hiroshi Tanahashi vs. Bullet Club (Bad Luck Fale, Chase Owens & Jay White)
- White aplicou um "TTO" em YOSHI-HASHI para a vitória via submissão.

IWGP Junior Heavyweight Tag Team Championship Match: BUSHI & Shingo Takagi (c) vs. Yoshinobu Kanemaru & El Desperado
- Takagi aplicou um "Rebellion" em Kanemaru para a vitória.

IWGP Heavyweight Tag Team Championship Match: EVIL & SANADA (c) vs. Minoru Suzuki & Zack Sabre Jr.
- SANADA aplicou um "Moonsault" em Suzuki para a vitória.

IWGP Intercontinental Championship Match: Tetsuya Naito (c) vs. Taichi
- Naito aplicou um "Destino" para a vitória.