Cobertura: NJPW The New Beginning in Sapporo 2019

Cobertura:


Singles Match: Ren Narita vs. Yuya Uemura
- Narita venceu com um "Front Suplex Hold".

Tag Team Match: Manabu Nakanishi & Toa Henare vs. Ayato Yoshida & Shota Umino
- Henare aplicou um "TOA Bottom" em Umino para a vitória.

Tag Team Match: Hiroyoshi Tenzan & Tiger Mask vs. Takashi Iizuka & TAKA Michinoku
- Tenzan e Tiger Mask venceram via DQ.

Ten-Man Tag Team Match: Togi Makabe, Toru Yano, YOSHI-HASHI, Tomoaki Honma & Ryusuke Taguchi vs. Bullet Club (Tama Tonga, Tanga Loa, Yujiro Takahashi, Chase Owens & Taiji Ishimori)
- Yano aplicou um "Schoolboy" em Yujiro para a vitória.

Six-Man Tag Team Match: Los Ingobernables de Japon (BUSHI, Tetsuya Naito & Shingo Takagi) vs. Suzuki-gun (Taichi, El Desperado & Yoshinobu Kanemaru)
- Taichi aplicou um "Backdrop" em BUSHI para a vitória.

Singles Match: SANADA vs. Minoru Suzuki
- Suzuki venceu com um "Gotch Style Piledriver".

Singles Match: EVIL vs. Zack Sabre Jr.
- EVIL venceu com um "EVIL".

Tag Team Match: Hiroshi Tanahashi & Kazuchika Okada vs. Bad Luck Fale & Jay White
- White aplicou um "TTO" em Tanahashi para a vitória via submissão.

Após o combate, White seguiu provocando Tanahashi posando com seu título e acabou o atacando com um Blade Runner, deixando a arena com o IWGP Heavyweight Title.