Cobertura: NJPW New Japan Cup 2019

Cobertura:
(1) Rocky Romero, Will Ospreay & Mikey Nicholls [CHAOS] vs. Hikuleo, Bad Luck Fale & Taiji Ishimori [Bullet Club]
Vencedor: Taiji (06:53) via Bloody Cross em Rocky.
(2) Toa Henare, Toru Yano [CHAOS] & Satoshi Kojima vs. Minoru Suzuki, Lance Archer & Davey Boy Smith Jr. [Suzuki-gun]
Vencedor: Davey (08:11) via Bulldog Bomb em Henare.
(3) BUSHI & EVIL [Los Ingobernables de Japón] vs. TAKA Michinoku & Zack Sabre Jr. [Suzuki-gun]
Vencedor: BUSHI (05:08) via MX em TAKA.
(4) Hirooki Goto [CHAOS], SHO [CHAOS] & Kota Ibushi vs. Tetsuya Naito, Shingo Takagi & SANADA [Los Ingobernables de Japón]
Vencedor: Shingo (10:25) via Last of the Dragon em SHO.
(5) Shota Umino, Michael Elgin, Colt Cabana & Ryusuke Taguchi vs. Hiroyoshi Tenzan, Togi Makabe, Kazuchika Okada [CHAOS] & Hiroshi Tanahashi
Vencedor: Okada (12:27) via Rainmaker em Shota.
(6) NEW JAPAN CUP - 1st Round Match: YOSHI-HASHI [CHAOS] vs. Manabu Nakanishi
Vencedor: HASHI (12:26) via Butterfly Lock.
(7) NEW JAPAN CUP - 1st Round Match: Taichi [Suzuki-gun] vs. Tomoaki Honma
Vencedor: Taichi (17:54) via Holy Emperor's Crucifix Tomb.
(8) NEW JAPAN CUP - 1st Round Match: Juice Robinson vs. Chase Owens [Bullet Club]
Vencedor: Owens (24:36) via Package Piledriver.
(9) NEW JAPAN CUP - 1st Round Match: Tomohiro Ishii [CHAOS} vs. Yuji Nagata
Vencedor: Ishii (21:34) via Vertical Drop-style Brainbuster.