Cobertura: AJPW New Year Wars (03/01/2019)

Cobertura:

 

Tag Team Match: Yusuke Okada & Atsuki Aoyagi vs. Hokuto Omori & Danji Tamura
- Okada aplicou um "Crab Hold" em Tamura para a vitória.

Tag Team Match: Osamu Nishimura & Hikaru Sato vs. Masanobu Fuchi & Yoshitatsu
- Nishimura aplicou um "Cradle" em Fuchi para a vitória.

Six-Man Tag Team Match: Sweeper (Jake Lee, Ryouji Sai & Koji Iwamoto) vs. Jun Akiyama, Zeus & Atsushi Maruyama
- Iwamoto aplicou um "Koko no Geijutsu" em Maruyama para a vitória.

Six-Man Tag Team Match: Suwama, Shuji Ishikawa & Atsushi Aoki vs. Joe Doering, Dylan James & Gianni Valletta
- Suwama aplicou um "Backdrop Driver" em Valletta para a vitória.

GAORA TV Championship Match: TAJIRI (c) vs. Minoru Fujita
- TAJIRI venceu com um "Cradle".

All Asia Tag Team Championship Match: Naoya Nomura & Yuma Aoyagi (c) vs. Takao Omori & Black Menso~re
- Nomura aplicou um "Maximum" em Omori para a vitória.

Triple Crown Heavyweight Championship Match: Kento Miyahara (c) vs. KAI
- Miyahara aplicou um "Shutdown German Suplex Hold" para a vitória.